Biblioteca

A nosa biblioteca é un espazo alegre, motivador e educativo mediante o cal favorecemos o encontro, a formación e a compensación das desigualdades sociais creando un clima positivo, favorable e lúdico cara a lectura.

Dende a Biblio Atalaya queremos contribuir á mellora lectora e a aumentar o gusto pola lectura como fonte de entretemento, formación persoal e fonte de información.